Dreiging mogelijke aanslag op Botanique afgewend

Een mogelijke aanslag op de concertzaal Botanique te Brussel is verijdeld. Vier jongeren zijn gearresteerd in verband met deze dreiging. De situatie is onder controle en wordt opgevolgd.

Volgens informatie die in de pers is verschenen en door het Parket bevestigd, zijn op zondag 3 maart vier jongeren, waaronder drie minderjarigen, gearresteerd omdat ze in hun onderlinge communicatie gewag maakten van plannen om een aanslag te plegen op de Botanique. Zodra die informatie met ons was gedeeld, ging het volledige team van de Botanique proactief aan de slag om dit gegeven zo goed mogelijk te op te volgen, en stond het hele weekend in contact met de politie.

Op zondag 3 maart werd in overleg besloten om de geplande events en concerten volgens de huidige veiligheidsnormen verder te zetten. De directie van de Botanique zal de richtlijnen van de politie en andere relevante autoriteiten stipt blijven opvolgen en zal de komende dagen hierover contact blijven houden met de overheidsdiensten. Mocht er meer informatie beschikbaar worden, zal alles in het werk worden gesteld om de veiligheid van het publiek, de artiesten en het personeel optimaal te garanderen.

De Botanique herinnert eraan dat na de aanslagen in 2015 en 2016, het securityteam reeds werd versterkt en er extra maatregelen aan de inkom en over de gehele site werden ingevoerd. Deze maatregelen zijn sindsdien gehandhaafd en worden doorlopend geëvalueerd. De situatie is dus onder controle en alle geplande evenementen gaan door.

Categorie: